اخبار جدیدی از بازی پلی استیشن Season: A letter to the future افشا شد

در بازی پلی استیشن Season: A letter to the future شما به عنوان یک زن جوان از دهکده ای منزوی که برای اولین بار با دوچرخه در جهان کاوش می کند بازی می کنید. در این بازی قبل از اینکه یک فاجعه همه چیز را از بین ببرد، خاطرات جمع آوری می کنید.